Επικοινωνια

Στείλτε το μήνυμά σας
Στείλτε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις σας για το Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ, καθώς και τα παράπονα ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό)

Διεύθυνση email (υποχρεωτικό)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Επιστημονικό Σωματείο Υποψήφιων Διδακτόρων Κύπρου (Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ)
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 89 23 06
Fax: +357 22 89 24 32

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Χρίστος Λαουδιάς
Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου
email: [email protected]