Ημεριδα 2011

(Πατήστε πάνω στο όνομα του κάθε ομιλητή για να κατεβάσετε την αντίστοιχη παρουσίαση)

To Παρόν και το Μέλλον της Έρευνας στην Κύπρο: Προοπτικές Απασχόλησης Νέων Ερευνητών”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15:00-15:15  Χαιρετισμοί

κ. Νίκος Τορναρίτης
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής

Kαθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

15:15-16:15 Ομιλίες Μέρος Α΄

Καθ. Τούλα Ονουφρίου
Πρώτη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονίστρια SmartEN Marie Curie ITN

κα. Μαρία Ανδρέου
Λειτουργός Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας – Εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα

κ. Πιεραντώνιος Παπάζογλου
Λειτουργός Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας – Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Καθ. Χαράλαμπος Δουμανίδης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Κατασκευαστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

16:15- 16:30 Διάλειμμα

16:30 – 17:30 Ομιλίες Μέρος Β΄

Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Διευθυντής Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ

Αν. Καθ. Χρίστος Παναγιώτου
Αναπληρωτής Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων- ΚΟΙΟΣ, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου

κ. Αλέξανδρος Πολυκάρπου
Ανώτερος Ερευνητής, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών – ΚΟΕ, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου

κα. Σταυριάνα Α. Κοφτερός
Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκκολαπτήριο Εταιρειών Διογένης, Πανεπιστήμιο Κύπρου