Σχετικα

Το Επιστημονικό Σωματείο Υποψήφιων Διδακτόρων Κύπρου (Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ), νομιμοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008 σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972.

Εκπροσώπησε την Κύπρο στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υποψήφιων Διδακτόρων και Νεαρών Ερευνητών (European Council of Doctoral Candidates and Young Researchers – EURODOC), που διεξήχθει στο Fribourg της Ελβετίας στις 2-6 Απριλίου 2008 και από τότε αποτελεί επίσημο μέλος.

Δείτε παρακάτω τους σκοπούς, πληροφορίες για τα νέα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2012-14.

ΣΚΟΠΟΙ

  • Η προώθηση της επιστήμης και της έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση
  • Η βελτίωση των συνθηκών μελέτης και έρευνας για τους υποψήφιους διδάκτορες και τους νεαρούς ερευνητές
  • Η επαφή νέων με έμπειρους ερευνητές
  • Η συνεργασία υποψήφιων διδακτόρων και νεαρών ερευνητών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • Η ενημέρωση υποψήφιων διδακτόρων και νεαρών ερευνητών για νέες ερευνητικές τάσεις και πρόσφατα επιστημονικά επιτεύγματα
  • Η πληροφόρηση υποψήφιων διδακτόρων και νεαρών ερευνητών για φλέγοντα ζητήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με σκοπό την ενημέρωση, κατάρτιση και εξειδίκευση των υποψήφιων διδακτόρων και νεαρών ερευνητών σε επιστημονικά θέματα και στην εκπόνηση ερευνητικών, ή βιβλιογραφικών ερευνών καθώς και στη συμμετοχή τους σε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς
  • Η αναγνώριση του ρόλου των υποψήφιων διδακτόρων και νεαρών ερευνητών στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας
  • H βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των υποψήφιων διδακτόρων και νεαρών ερευνητών
  • H υποστήριξη μελλοντικών υποψήφιων διδακτόρων και νεαρών ερευνητών

ΜΕΛΗ

Η προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος του ΕΣΥΔΙΚ είναι να έχει την ιδιότητα του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα Κυπριακού Πανεπιστημίου ή να είναι Κύπριος Υποψήφιος Διδάκτορας που να φοιτά στην αλλοδαπή.

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχάλης Σκίτσας (Παν. Κύπρου)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παντελής Γιασεμής (ΤΕΠΑΚ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντιγόνη Παρμαξή (ΤΕΠΑΚ)

ΤΑΜΙΑΣ
Αγαθοκλής Παπαδόπουλος (Παν. Κύπρου)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λευκή Παπακώστα (Παν. Κύπρου)

ΜΕΛΗ
Έλενα Κακουλλή (ΤΕΠΑΚ)
Έφη Νησιφόρου (ΤΕΠΑΚ)
Θωμάς Φωτιάδης (ΤΕΠΑΚ)
Χάρις Ορφανίδου (Παν. Κύπρου)