Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2012-14

Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Επιστημονικού Σωματείου Υποψήφιων Διδακτόρων Κύπρου (Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Γενική Συνέλευση έληξε με ψηφοφορία η οποία ανέδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2012-2014, με την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχάλης Σκίτσας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παντελής Γιασεμής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντιγόνη Παρμαξή
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

ΤΑΜΙΑΣ
Αγαθοκλής Παπαδόπουλος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνική Σχολή (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λευκή Παπακώστα
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Πολυτεχνική Σχολή (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

ΜΕΛΗ
Έλενα Κακουλλή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Έφη Νησιφόρου
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Θωμάς Φωτιάδης
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Χάρις Ορφανίδου
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Comments are closed.