Διάλεξη για το Φυσικό Αέριο

“Το Κυπριακό Φυσικό Αέριο στο Παγκόσμιο Ενεργειακό Σκηνικό”

Ομιλητής:

Κωνσταντίνος Χατζηστάσου, Dphil

την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ώρα 5:30 – 6:30μμ

αμφιθέατρο Β211, κτήριο ΧΩΔ02

Πανεπιστημιούπολη, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύνοψη

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της τελευταίας δεκαετίας στον κόσμο, δυναμικότητας 5 με 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αέριου. Σε συνάρτηση με τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης υπεράκτιων τεμαχίων που προκηρύχθηκε πρόσφατα από την Κυπριακή Δημοκρατία, οι προοπτικές παρουσιάζονται ευοίωνες τόσο για τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού όσο και για την ευημερία των Κύπριων πολιτών.

Σε μια προσπάθεια να θέσουμε τα πράγματα σε ένα αντικειμενικό πλαίσιο θα εξετάσουμε τις σημαντικότερες προεκτάσεις της ενεργειακής ανακάλυψης στο παγκόσμιο ενεργειακό σκηνικό. Θα απαντήσουμε στοιχειώδη ερωτήματα όπως: πόσο σημαντική μπορεί η Κύπρος να καταστεί ενεργειακά για την ΕΕ, ποιες στρατηγικές συμμαχίες πρέπει να επιδιωχθούν, τι οφέλη πιθανόν να  αποκομίσει ο μέσος Κύπριος πολίτης, κτλ; Μεταξύ άλλων η ομιλία θα παρουσιάσει τα τεχνικά άλματα που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την αξιοποίηση υπεράκτιων κοιτασμάτων σε μεγάλο βάθος νερού, θα αναπτύξει τις ενεργειακές επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού, τις περιβαλλοντικές πτυχές της αξιοποίησης υδρογονανθράκων, τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις, ως επίσης και τις οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις του θέματος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος. Θα παρουσιαστούν επίσης παραδείγματα άλλων χωρών προς μίμηση, αλλά και προς αποφυγή. Υπό το πρίσμα των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών και ανάπτυξης πηγών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία και σε άλλες χώρες θα αναλυθούν πιθανές επιλογές για την αειφόρο αξιοποίηση του συγκεκριμένου αποθέματος και άλλων δυνητικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Η διάλεξη θα δοθεί στην ελληνική γλώσσα.

Comments are closed.