Εκπαιδευτικό Εργαστήρι του ΙΠΕ για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο 7ο ΠΠ οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήρι με τίτλο «Πώς να Γράψετε Πετυχημένες Προτάσεις για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013)».

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την 01 Φεβρουαρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία. Το περιεχόμενο του εργαστηρίου είναι δομημένο με τρόπο που να απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να εμπλακούν πιο ενεργά στο 7ο ΠΠ. Εκπαιδευτές θα είναι τα αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το 7ο ΠΠ και τα επιμέρους Προγράμματά του.

Η εγγραφή στο εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (30 περίπου άτομα) και για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά κατά προτεραιότητα ανταπόκρισης (firstcome-firstserved) και με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων ανά φορέα (2 άτομα ανά φορέα). Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική. Επισυνάπτονται το Πρόγραμμα και η Δήλωση Συμμετοχής για εύκολη αναφορά.

Το παραπάνω εκπαιδευτικό εργαστήρι θα αποτελέσει το πρώτο σε μια σειρά δράσεων του ΙΠΕ για την εκπαίδευση των φορέων της Κύπρου που ασχολούνται με έρευνα & ανάπτυξη με σκοπό την αύξηση της επιτυχίας της Κύπρου στο 7ο ΠΠ αλλά και στο διάδοχό του, Horizon 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα & Καινοτομία της Ε.Ε. (2014-2020). Στο επόμενο διάστημα το εκπαιδευτικό εργαστήρι θα επαναληφθεί και στην πόλη της Λεμεσού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα του ΙΠΕ στο σύνδεσμο (link): http://www.research.org.cy/EL/news/3248.html, ή να επικοινωνούν στο τηλ. +357 22205064 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

One comment

  • Pingback: eduardo

  • Comments are closed.